Now showing items 1-1 of 1

  • Ansèyman lasyans sou tè Ayiti 

    Hyppolite, Michel-Ange (2018-12)
    Atik sa a louvri ak yon remak jeneral sou enpòtans lang kreyòl la nan ansèyman anndan Ayiti. Li genyen tou yon pingga pou fanmi ki genyen pitit fi ansanm ak pwofesè lekòl ki kab genyen yon tandans trete elèv gason yo yon ...