Show simple item record

AuthorAzima, Stevens
AuthorLagrandeur, Ericca Johanna Déborah
AuthorDuclosel, Samuel Edouard
Date Accessioned2019-01-15T20:31:08Z
Date Available2019-01-15T20:31:08Z
Date of Issue2018-12
Identifier (URI)http://hdl.handle.net/123456789/256
AbstractRechèch sa a konsantre sou ka etidyan fi nan « Université d’État d’Haïti a (UEH) » ki vin ansent oswa ki gen pitit deja. Rechèch ki fèt sou plas fanm nan inivèsite Ayiti yo sanble detekte yon reta UEH la parapò ak inivèsite prive yo nan pousantaj fanm ki frekante yo. Epoutan, nan plan estratejik 2011-2020 UEH la te adopte a, sa ekri aklè UEH la vle bay tout moun menm chans, kit fi kit gason. Lèfini, antre nan inivèsite a se yonn, rete ladan se yon lòt. Nan ka etidyan fi ki ansent oswa ki paran deja yo, li posib pou yo genyen plis defi toujou pou yo leve. Fason fakilte yo jere ka sa yo pa toujou klè. Nou fè yon ankèt kalitatif bò kote kèk fi ki viv sitiyasyon sa a atravè yon analiz ki chita sou jan ak sou enstitisyon yo. Rechèch sa a devwale yon vid enstitisyonèl, yon anviwònman ki pa toujou akeyan pou etidyan sa yo pandan yo ap konfwonte tout kalte defi. Sepandan, sipò kèk moun nan lantouraj yo konn ede yo rete motive. Moman gwosès la parèt la soti tou kòm yon nosyon kle pou nou konprann diferans ki genyen nan mitan ka yo.
Languageit
PublisherLes Presses Internationales GRAHN-Monde
dc.relation.ispartofseriesHaiti Perspectives;Vol. 7. No. 1. pages 39-43
TitleKonbinezon responsablite fanmi ak etid : reyalite kèk etidyan fi anndan Université d’État d’Haïti a
TypeArticle


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record